مجوزها و لوح هـا

مجوز بند " الـف"

( صدور بليت داخلي و خارجي از سازمان هواپیمایی کشوری ) و نمایندگی فروش بلیت خطوط هواپیمایی داخلی و خارجی

مجوز بند "ب"

( برنامـه ريـزي و اجـراي سفرهاي داخلي و خارجي از سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري )

مجوز بند "پ"

( اجرای تورهای زیارتی از سازمان حج و زیارت )

لـوح عضويت در اتحادیه بین المللی حمل و نقل هوایی IATA
( كد عضويت 16610 2-33 )

لـوح عضويت در کانون اتومبیلرانی و جهانگردي ايران
( صدور گواهینامه بین المللی رانندگی )

لـوح عضويت در انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي ايران ( كد عضويت 1220 )

لـوح عضويت در انجمن صنفي دفاتـر سفر و گردشگري استان تهران
( کد عضویت 488 )

لـوح تقديـر از رياست جمهوری وقت در سال 1382